Tietosuoja- ja rekisteriseloste

tyokalutori_logo_valiaikainen800
REKISTERITIEDOT JA TIETOSUOJA:
www.tyokalutori.fi

YKSITYISYYSSUOJA
Työkalutori Oy ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille. Pois luettuna kuljetusten järjestäminen sekä ulkoinen maksunvälittäjä (PayTrail Oyj)

Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
Työkalutori Oy
Gneissitie 8 B9,
90620 Oulu 
Y-tunnus: 0401594-7

Rekisterin tarkoitus
Tilauksen tekeminen, Työkalutori Oy:n tarjoamien palvelujen käyttäminen luo asiakassuhteen asiakkaan ja Työkalutori Oy:n välille internet-sivustolla www.tyokalutori.fi  Palveluihin kuuluu mm. rahavarojen siirtämistä asiakkaiden, ulkoisten maksunvälittäjien (PayTrail Oyj) ja Työkalutori Oy:n pankkitilien välillä, asiakkaiden maksujen hallinnointia, kuljetusten järjestämistä, sekä asiakastietojen käsittelyä, mikä edellyttää asiakasrekisterin ylläpitoa.
Asiakastietojen avulla Palveluntarjoajan asiakkaisiin sekä viranomaisiin kohdistuvat lain, asetusten ja viranomaispäätösten mukaiset velvoitteet täyttyvät, sekä väärinkäytöt ja ongelmatilanteet voidaan ehkäistä ja selvittää rekisteriin kuuluvat henkilöt.
Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin kuuluvat henkilöt, jotka ovat käyttäneet Työkalutori Oy:n palveluja verkkosivustolla www.tyokalutori.fi

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä säilytetään palveluja käyttäneiden asiakkaiden seuraavat tiedot:
  1. Etu- ja sukunimi
  2. Osoite
  3. Sähköpostiosoite
  4. Puhelinnumero
Rekisteritietojen hankkimistapa
Palveluntarjoajan asiakasrekisterissä säilytetään vain tietoja, jotka kukin asiakas on itse ilmoittanut ostostensa yhteydessä tai myöhemmin, sekä tietoja jotka kerätään Palvelun käytön tai asiakaspalvelun yhteydessä, tai muutoin vastaanotetaan suoraan asiakkaalta.
Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan tarvittaessa myös hankkia ja/tai vahvistaa kolmansilta osapuolilta, kuten esim. väestörekisteristä.

Rekisteritietojen tarkastusoikeus
Asiakkaalla on Henkilötietolain 26. - 28. §:n mukainen oikeus tarkastaa asiakasrekisteristä itseään koskevat tiedot. Tarkempi pyyntö on esitettävä Palveluntarjoajalle kirjallisesti, ja sen tulee olla omakätisesti allekirjoitettu. Pyynnöstä tulee löytyä riittävät tiedot etsintää varten.
 
Oikeus rekisteritietojen kieltämiseen
Asiakkaalla on Henkilötietolain 30. §:n mukainen oikeus kieltää Palveluntarjoajaa käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellosta on ilmoitettava Palveluntarjoajalle rekisteröinnin yhteydessä tai myöhemmin kirjallisesti.

Rekisteritietojen luovutus
Rekisteritietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Pois luettuna kuljetusten järjestäminen sekä ulkoinen maksunvälittäjä (PayTrail Oyj)

Rekisteritietojen säilytysaika
Tietojen säilytysaika muotoutuu lain mukaisesti. Tietoja voidaan säilyttää asiakasrekisterissä viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Rekisteritietojen suojaus
Asiakasrekisterin tiedot suojataan luvattomia toimia, kuten tietojen anastusta, poistamista, muuttamista, luovutusta ja siirtoa, vastaan. Henkilökohtaisesti identifioivaan tietoon (kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite) on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa palvellakseen asiakasta.
 
Työkalutori Oy, Gneissitie 8 B9, 90620 Oulu, Y-tunnus 0401594-7

Powered by Powered by